2 min24 lipca 2021

Układ zbiorowy pracy

W Holandii nie funkcjonuje kodeks pracy, który uniwersalnie regulowałby warunki zatrudnienia w każdej branży. Rolę ustawodawcy przejęły na siebie związki zawodowe, które dbają o interesy pracowników. Owe związki zawodowe tworzą zbiorowe układy pracy – tzw. CAO, które są dopasowane do poszczególnych branż. Godny zaufania, rzetelny pracodawca, należy do odpowiedniego CAO. Dla ciebie oznacza to, że możesz czuć się pewnie podczas wyjazdu z taką firmą, bo twoje prawa są zagwarantowane i na pewno będą respektowane. Eurojob należy do ABU CAO. Co to oznacza dla ciebie, jako wyjeżdzającego z nami pracownika?

Co reguluje CAO?

Układy zbiorowe pracy regulują kwestie zatrudnienia i wynagradzania pracowników. W CAO znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące minimalnej stawki wynagrodzenia, długości trwania umowy, czasu pracy, elementów składowych wypłaty, wypowiedzenia, zasad obowiązujących w przypadku choroby, rozliczania godzin nadliczbowych czy kwestie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pracy albo standardów zakwaterowania. Dlaczego warto, abyś o tym wiedział? Cóż… dobrze jest znać swoje prawa. Wówczas możesz aktywnie je chronić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Korzyści dla pracownika

Najważniejszą zaletą pracy w agencji zatrudnienia, która należy do układu zbiorowego jest pełna przejrzystość warunków współpracy. W jaki sposób jest to przydatne pracownikowi? W każdej chwili może on zweryfikować nurtujące go kwestie, gdyż jest to unormowane prawnie. Przed wyjazdem możesz sprawdzić stawkę, maksymalną ilość godzin pracy w ciągu doby, długość przerw podczas pracy, czy też informacje o prawie do zwrotu kosztów dojazdu do pracy albo wytyczne odnośnie zakwaterowania. To fajne, bo nie musisz się opierać na zaufaniu do obcych ludzi z agencji – masz podany konkret, którego agencja musi się trzymać.

Bez CAO nie jadę

W umowie o pracę pracodawca powinien zawrzeć informację o obowiązującym pracownika układzie zbiorowym, któremu podlega. Jeśli agencja pracy tymczasowej, z którą chcesz wyjechać do pracy w Holandii nie przynależy do żadnego CAO, albo twierdzi, że należy, ale nie umie wskazać konkretnego… to nie jedź z tą firmą. Kwestia przestrzegania zbiorowego układu pracy jest bardzo istotna. To twoje bezpieczeństwo i gwarancja przestrzegania twoich praw na wielu poziomach (finansowym, zakwaterowanie, nadgodziny). To po prostu wyznacznik, który łatwo zweryfikować przed wyjazdem – to jasno mówi czy dana agencja jest godna zaufania czy nie.

Inne ciekawe posty

Zobacz inne ciekawe posty z tej kategorii

Co oznaczają te skróty?

3 min20 kwietnia 2021