Na tej stronie znajdziesz ogólne warunki, certyfikaty i deklaracje Eurojob.

 

ABU certificaat

Eurojob posiada certyfikat ABU. Oznacza to, że Eurojob prawidłowo stosuje układ zbiorowy pracy do każdego pracownika.

ABU Certificaat Eurojob

SNF Keurmerk

Ten znak jakości jest przeznaczony dla agencji pracy tymczasowej, które zatrudniają pracowników migrujących. Lokalizacje mieszkaniowe posiadaczy znaku jakości są sprawdzane co roku. Jeżeli zakwaterowanie nie spełnia wymagań, dostawca zakwaterowania zostanie wykreślony z rejestru SNF.

SNF Keurmerk Eurojob

SNF Keurmerk Eurojob Housing en Transport

SNA Register Normering Arbeid

Eurojob jest zgodny ze standardami określonymi w podręczniku standardów SNA i jest zawarty w
Rejestr norm pracy.
Rejestr jest dostępny do wglądu: www.normeringarbeid.nl.

SNA Verklaring van registratie Eurojob

G-rekening
Konto G jest blokowane dla wszystkich numerów kont, z wyjątkiem numerów organów podatkowych. Składki na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń są odprowadzane z tego konta G do organów podatkowych.

Umowa konta G Eurojob

Umowa konta G Eurojob KBC

Deklaracje Organy Podatkowe
Z tego oświadczenia organów podatkowych wynika, że wszystkie zadeklarowane podatki od sprzedaży i podatki od wynagrodzeń zostały zapłacone przez firmę.

WKA verklaring belastingdienst Eurojob