Najlepszy gracz

Nasza misja -

Eurojob aspiruje by zostać najlepszym graczem w ułatwianiu międzynarodowej podaży i popytu na europejskim rynku pracy, aby oferować swoim klientom maksymalne zyski i wartość dodaną.

Pracownicy międzynarodowi

Nasza misja -

Eurojob osiąga to poprzez rekrutację i rozmieszczenie optymalnie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych międzynarodowych pracowników elastycznych. Dzięki nim Eurojob koncentruje się na konkretnych stanowiskach w obszarach specjalistycznych, w których brakuje wysokiej jakości siły roboczej lub na środowiskach, w których spada produktywność, a dobrze dopasowane zespoły mogą wpłynąć na jej poprawę.