Zastrzeżenie

Stronie internetowej

Eurojob International Holding dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa Eurojob.nl była tak prosta i przyjazna dla użytkownika, jak to tylko możliwe. Strona internetowa jest zatem stale rozwijana. Pomimo nieustannej troski i uwagi, jaką przykładamy do kompozycji tej strony, możliwe jest, że publikowane tu informacje są niepełne lub nieprawidłowe.

Pytania, komentarze lub sugestie dotyczące zawartości strony internetowej Eurojob.nl można przesyłać do nas na adres info@eurojob.nl. Nawet jeśli uważasz, że strona nie jest kompletna lub zawiera błędy, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Informacje na tej stronie są aktualizowane (prawie) codziennie, a wszelkie zmiany można wprowadzać w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia.

Eurojob International Holding nie może zagwarantować, że informacje na tej stronie internetowej są odpowiednie do celu, w jakim je przeglądasz. Eurojob International Holding wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony internetowej lub z chwilowej niemożności skorzystania z tej strony. Eurojob International Holding nie ponosi również odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

E-mail

Informacje zawarte w wiadomościach e-mail od Eurojob International Holding są poufne i przeznaczone wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie i/lub udostępnianie tych informacji osobom trzecim jest zabronione. Jeśli przez pomyłkę otrzymasz wiadomość e-mail od Eurojob International Holding, prosimy o natychmiastowy kontakt z nadawcą poprzez e-mail zwrotny. Prosimy o zniszczenie tego e-maila i nieujawnianie nikomu jego zawartości. Eurojob International Holding nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe, niekompletne lub nieterminowe przekazanie treści wysłanej wiadomości e-mail, ani za przeniesione przez nią wirusy.